Wanneer je het totale systeem van interactie van de digitale wereld niet erkent ben je eigenlijk maar wat aan het doen en in veel gevallen water naar de zee aan het dragen of komt het water door de dijk heen. Als je zomaar wat doet, ben je letterlijk een soort Hansje Brinker, die met zijn vingers in de dijk wil voorkomen dat het land onder water komt te staan. Welke excuses hebben organisaties om niet te veranderen?

Excuses

Heden ten dage is het zonneklaar; organisaties hebben allerlei redenen om niet te investeren in een digitale strategie of digitale transformatie:

 • Het is schadelijk voor de productiviteit (geen tijd);
 • We hebben geen idee waar het naar toe gaat;
 • We worden al overspoeld met informatie;
 • Wat online wordt besproken is erg oppervlakkig (geen toegevoegde waarde);
 • We hebben wel wat beters te doen, we doen het al goed;
 • We hebben hier niet de tijd of de middelen (geld) voor om hieraan bij te dragen;
 • Traditionele media is nog steeds belangrijker, digitaal komt later wel;
 • Het past niet binnen onze huidige structuur;
 • Commerciële en financiële resultaten zijn niet gegarandeerd;
 • De mogelijkheden om te meten en te analyseren zijn niet betrouwbaar;
 • We wachten eerst op het rendement bij anderen;
 • We weten niet hoe we moeten beginnen;
 • We missen de expertise om ermee om te gaan;
 • Het ontbreekt ons aan visie en beleid;
 • We zijn zo nieuwsgierig… dat we liever wachten;
 • We staan hier ronduit sceptisch tegenover.

Het lijkt wel dat organisaties – zeker die langer dan vijf jaar bestaan – het grotere plaatje niet lijken te erkennen of in te zien. Dat vertaalt zich weer doordat ze social media management bureaus inhuren of stagiaires die het werk uit handen nemen maar geen structurele oplossing zijn voor een strategisch vraagstuk dat direct moet worden opgelost. En als je niet oppast, maken ze meer kapot dan gewonnen wordt, blijkt uit de praktijk.

Nieuw businessmodel

Het nieuwe businessmodel voor de entertainmentindustrie ligt feitelijk voor het oprapen. De perceptieverandering dat data uit onder andere social media, maar vooral data uit diensten als iTunes en Spotify, financiële waarde vertegenwoordigen zal voor managers en exploitanten van rechten van dj’s een andere kijk gaan realiseren. Overeenkomsten met partijen moeten worden herzien of uitgebreid, waarbij de data juist ten goede komen aan de dj. Om succesvol waarde toe te voegen aan een dj dient het management steeds meer expertise te ontwikkelen rondom het vergaren en analyseren van data, wat kan leiden tot nieuwe toekomstige kasstromen. Wat geldt voor dj’s, geldt uiteraard voor organisatoren van evenementen en festivals.

Entertainmentbedrijven zijn per definitie digitaal. Het is inmiddels vast te stellen dat het niet hebben van een digitale strategie en het ontbreken van een digitaal netwerk en de context die daarin is aangebracht, beperkend werkt op de waardegroei van jouw onderneming als dj of organisator van evenementen of festivals. Door het niet hebben van een gedegen digitale strategie en de juiste overeenkomsten met dienstverleners doe je eigenlijk maar wat en word je als dj of organisator van een evenement of festival een Hansje Brinker en, als je niet op tijd verandert en excuses blijft hanteren, zul je links en rechts worden ingehaald.

Lees ook

(advertentie)

Gerelateerd

Achtergrond: De entertainmentindustrie van analoog naar digitaal

De digitale wereld is een ecosysteem met daarbinnen duizenden ecosystemen van gemeenschappen die online verbonden zijn, gevormd door eindgebruikers (klanten en fans), ontwikkelaars, leveranciers en distributeurs. Zij gebruiken elkaars sterke punten, vullen aan en versterken elkaar om samen waarde te creëren voor andere eindgebruikers. Dit is de basis van de…

30/01/2015

Achtergrond: 10 stukken die je gelezen moet hebben

Hoe kun je data inzetten? Om jouw organisatie sturen in de juiste richting. In deze post de 10 achtergrond stukken van 2016 die je gelezen moet hebben.

23/12/2016

Achtergrond: Raamwerk voor jouw digitale strategie

EDM en de Digitale Wereld biedt een mooi raamwerk voor iedereen die werkzaam is in de muziekindustrie: deejays, artiestenmanagers, promotors, label managers, organisatoren van festivals en evenementen, muziekuitgevers, distributeurs en detailhandelaren. Lees meer ...

05/04/2016

Heeft u het antwoord gevonden?