Digitale transformatie gaat gepaard met een doordacht plan. Een goed plan van aanpak is essentieel, omdat het de realisatie van de transformatie mogelijk maakt. Het geheim achter de kracht van een goed plan zijn twee onzichtbare, maar krachtige invloeden. Ze zijn belangrijker dan wat er in het plan zelf staat, namelijk: bestaansrecht en ‘commitment’. Pas wanneer het bestaansrecht van de achterliggende visie en de ‘commitment’ van de betrokken mensen worden samengebundeld, dan is het mogelijk om het een krachtig middel te maken voor een bedrijf, organisatie of merk. Zonder bestaansrecht en ‘commitment’ van eenieder die betrokken is, zal realisatie van het plan een moeilijk te nemen horde zijn. Erkenning van het bestaansrecht van het plan en de noodzaak van onvoorwaardelijke ‘commitment’ van de betrokkenen bij het plan zal enkel tot resultaat kunnen leiden.

Alle online omgevingen, maar ook afdelingen binnen de organisatie, zijn vaak ‘stand alone silo’s’ en de data die hierbij worden gegenereerd, zijn niet aan elkaar gerelateerd. Wanneer er structuur en samenhang wordt aangebracht in alle online gerelateerde activiteiten, kunnen de effecten beter worden gemeten en komt er rust in de organisatie en bij alle interne en externe betrokkenen. Verder kan er beter worden ingespeeld op veranderingen in de toekomst. De resultaten die te behalen zijn door de inzet van internet, zullen daardoor verbeterd worden. De digitale transformatie en bijbehorende strategie kan hiermee geborgd worden. Het grote doel moet zijn voor de organisatie: ‘de beste zijn in het luisteren naar fans of klanten, data te verzamelen en te analyseren’. Digitaal luisteren naar fans en klanten op een wereldwijd niveau en het krijgen van inzicht, zorgen er voor dat je je fans of klanten beter kunt voorzien van content, producten of diensten waar ze daadwerkelijk wat aan hebben en waar ze vertrouwen in houden.

Enkele hoofddoelen die het plan vaak dan ook kent, zijn:

  • Content – Het ‘releasen’ van content, die bruikbaar en waardevol is voor de fan of klant.
  • Feedback – Het verkrijgen van feedback.
  • Co-creatie – Het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten samen met (toekomstige) fans of klanten.
  • Merkbeleving – Het beïnvloeden van de beleving rondom de merken.
  • Bezoek – Het vergroten van het aantal bezoeken en de frequentie.
  • Verkopen – Het realiseren van (extra) transacties.
  • Loyaliteit – Het vergroten van de retentie en het verlengen van de levenscyclus.

Een goed plan alleen is tegenwoordig niet genoeg. Jouw organisatie kan jouw doelen uitsluitend in samenwerking met jouw medewerkers en andere externe organisaties realiseren. Zoals al eerder beschreven is de digitale mindset cruciaal. Strategie bepalen is dan ook alleen mogelijk met informatie over en actieve inbreng van de interne en externe omgeving. Daarnaast kan het proces van vorming van de digitale strategie niet zonder het mobiliseren van degenen die het plan moeten uitvoeren of betrokken zijn. Een nieuwe digitale koers en digitaal transformeren uitstippelen is dus een avontuurlijk traject. Het vergt vertrouwen in de inhoud. Worden bijvoorbeeld de juiste keuzes gemaakt? Het vraagt ook om vertrouwen van de betrokkenen. Staat iedereen achter de plannen en doen ze straks ook mee?

Het hoofddoel van het plan is een digitaal volwassen organisatie met een gemeenschappelijke digitale strategie. Het gaat om het verbeteren of herontwerpen van processen, de meeste organisaties hebben hier bij elk digitaal initiatief een uitdaging. Digitaal volwassen worden gaat in fasen, in stappen. DDMCA beschrijft in haar Digital Business Maturity Model vijf fasen of stappen die leiden naar een eenduidige digitale strategie en het digitaal volwassen worden.

* Een versie van deze post verscheen ook op Livescope

Lees ook:

Gerelateerd

Uitgelicht: Hoe richt je jouw organisatie in?

In dit hoofdstuk van 'EDM en de Digitale Wereld' wordt een organisatie behoorlijk breed bekeken. Een organisatie is in dit hoofdstuk een samenwerkingsverband waarbij de deelnemers bewust en daarbij al dan niet gebruik makend van middelen bepaalde processen uitvoeren. Een organisatie is niet altijd een bedrijf. Een bedrijf is een…

24/10/2014

Achtergrond: Meten van digitale volwassenheid

Om een beeld te krijgen hoe het staat met de digitalisering van jouw organisatie moet je de mate van digitale volwassenheid van jouw organisatie onderzoeken. Lees ...

12/08/2016

Achtergrond: Digitale transformatie is mensenwerk

Hoe transformeer je naar een digitaal volwassen onderneming? En wanneer bereik je de status van digitale volwassenheid?

11/08/2015

Heeft u het antwoord gevonden?