Rond 1996 breekt het internet door als breed maatschappelijk geaccepteerd verschijnsel. Het is het begin van de ‘Digitale Revolutie’, waar we het in de eerste hoofdstukken over hebben gehad. Of eigenlijk: het is het begin van een kettingreactie die niet te stuiten lijkt te zijn. Hoe we betalen, sparen, ontspannen, werken, relaties aangaan en onderhouden, winkelen, leren en zelfs het maken van een afspraakje voor een date is veranderd in de laatste twee decennia.

Oudere generaties proberen zich met pijn en moeite aan te passen aan de in onze ogen nieuwe vorm van realiteit. René Boender en Jos Ahlers stellen in hun boek ‘Generatie Z’ dat jongere generaties die in de nieuwe realiteit opgroeien geen andere wereld kennen dan een wereld waarin het wereldwijde web een prominente, bepalende rol speelt en waarin snel voortschrijdende en veranderende technologie aan de orde van de dag is. Deze generatie kan volgens Boender en Ahlers zich geen wereld herinneren zonder online communicatie. Daarin zijn ze de eerste in de geschiedenis van het menselijke ras. Het zijn de ‘Digital Natives’. Wij noemen ze Generatie Z en ze zijn geboren vanaf 1992. Oudere generaties worden in de Amerikaanse literatuur vaak aangeduid als ‘Digital Immigrants’. Deze generaties zijn – vaak gedwongen – verhuisd naar de gedigitaliseerde wereld, maar hebben behoorlijk moeite met inburgeren. Digital Immigrants hebben behoefte aan een handleiding. Digital Natives niet, schrijft Ahlers op het blog Omni, het digitale kennisplatform, gefaciliteerd door pensioenuitvoerder MN.

Nieuwe fans en klanten, vooral jongere leeftijdsgroepen vanaf zo’n twee à drie jaar groeien op met het wereldwijde web. Oudere leeftijdsgroepen groeien mee met het web en moeten zich vaak aanpassen. Lokaal, nationaal en internationaal, het loopt allemaal door elkaar heen. Dankzij internet en social media speelt afstand geen rol meer en kunnen (internationale) contacten dichtbij voelen. Het staat vast dat we leven in een tijd waar veel nieuws gratis is en de bereidheid om direct te betalen voor nieuws steeds minder groot is. De plekken waar nieuws wordt geconsumeerd, zijn: op eigen schermen in locaties als de tram, de trein of de bus, of in gratis kranten en natuurlijk het liefst online. Betalen voor nieuws doen we steeds minder.

Magazines zijn van een andere orde. Die gaan veel meer over unieke content, beleven en inspireren. Magazines zullen overigens ook steeds verder gaan in de integratie tussen on- en offline en apparaten in onze optiek. Televisie wordt steeds meer een bijzaak met enkele pieken. We kijken nog wel veel televisie, maar steeds minder vaak via het apparaat de televisie, immers waarom zou je wachten tot een televisiezender bereid is iets uit te zenden, als het programma, de spelshow, de documentaire of de film online gewoon beschikbaar is? We luisteren nog steeds naar muziek, maar op een heel andere manier. Streaming is hierbij het toverwoord. Waarom nog muziek bezitten, als je via internet altijd toegang kunt hebben tot muziek?

Werken, ontplooiing en ontspanning zullen steeds meer door elkaar gaan lopen. Werken zal, net als alle andere activiteiten, steeds meer onafhankelijk van tijd en plaats gaan worden. We worden zo langzamerhand steeds ervarener met computers, het web en online dienstverlening. Afhankelijk van de aard van het product of dienst willen veel (toekomstige) fans of klanten zelf de beschikking hebben over producten of diensten (op hun smartphone bijvoorbeeld) en niet afhankelijk zijn van bedrijven, organisaties of merken voor allerlei simpele zaken die men zelf zou kunnen regelen.

Er wordt vaak gesuggereerd dat de online en offline wereld twee verschillende dingen zijn. Wat ons betreft geldt deze tweedeling niet. De wereld is de wereld en de wereld is zowel online als offline. Letterlijk maakt de virtuele wereld integraal onderdeel uit van de normale wereld. Volgens ons gaat het in de komende tijd om inspirerende bedrijven, organisaties of merken, die zowel online als offline te benaderen zijn. Uiteindelijk staat het verhaal dat wordt verteld door het bedrijf, de organisatie of het merk wat ons betreft centraal, samen met de fan of klant. Met de voornoemde kennis en wetenschap moet je dan ook gaan kijken hoe je jouw bedrijf, organisatie of merk klaarstoomt voor de toekomst en een inspirerende rol kan laten spelen voor jouw (toekomstige) fans en klanten. De aspecten uit voorgaande alinea’s spelen een cruciale rol bij de formulering van jouw digitale strategie.

Waarom?

Om tot de formulering van een goede digitale strategie te komen is het belangrijk dat je daarvoor een methode kiest, die simpel en eenvoudig toe te passen is. We zijn zelf een groot fan van de wijze waarop Simon Sinek kijkt naar zaken. Simon Sinek heeft een eenvoudig, maar krachtig model gerealiseerd dat begint met een ‘Gouden Cirkel’ en de vraag ‘Waarom?’. Zijn voorbeelden bevatten Apple, Martin Luther King en de Wright Brothers. In 2009, heeft Sinek het boek ‘Start With Why’ gepubliceerd, een samenvatting van de theorie die hij is begonnen om anderen te leren hoe je verandering teweeg kan brengen door te inspireren.

Ongeveer drie en een half jaar geleden kwam Sinek tot de ontdekking, die een diepgaande verandering te weeg bracht in zijn visie, op hoe hij dacht dat de wereld werkte. Het veranderde zelfs enorm de manier waarop hij nu in de wereld staat, zo stelt Sinek in een TEDx-video. Volgens Sinek is er een patroon te herkennen in de manier waarop alle grote en inspirerende leiders en organisaties ter wereld werken of het nu Apple, Martin Luther King of de gebroeders Wright zijn. Deze manier is precies tegenovergesteld aan hoe alle anderen het doen. Overigens is het geen uniek idee van Sinek zelf, maar hij heeft het alleen vastgelegd door zijn eigen observaties te analyseren.

Waarom? Hoe? Wat? Dit ideetje verklaart volgens Sinek waarom sommige organisaties en sommige leiders kunnen inspireren en andere niet. In de video op TEDx probeert Sinek de termen heel snel te definiëren. ‘Ieder persoon en iedere organisatie op de planeet weet wat hij doet voor de volledige 100 procent’, stelt Sinek. Sommigen weten zelfs hoe ze het doen. Of je het nu je waardepropositie, het eigen bedrijfsproces of het ‘unique buying point’ noemt. ‘Maar weinig, heel weinig mensen of organisaties weten waarom ze doen wat ze doen’, merkt Sinek op. Met ‘waarom’ zegt Sinek in de video dat ‘het doel niet is om winst te maken’. Dat is een resultaat of gevolg. Met ‘waarom’ bedoelt Sinek: Wat is je doel? Waar doe je het voor? Waar geloof je in? Waarom bestaat jouw organisatie? Waar kom je je bed voor uit? En waarom zou het iemand uitmaken?

Het gevolg is dat onze denkwijze, onze handelswijze en onze wijze van communicatie van buiten naar binnen is. ‘Het is vanzelfsprekend’, stelt Sinek verder in de TEDx-video. ‘We gaan van het helderste naar het vaagste’. Maar de leiders en de organisaties, onafhankelijk van de grootte of het segment waarin ze opereren, inspireren, denken, doen en communiceren volgens Sinek van binnen naar buiten.

In de nakomende paragrafen formuleren we dan ook op basis van Sinek’s ‘Waarom’, ‘Hoe’ en ‘Wat’ onze inzichten over de digitale verandering en het internetecosysteem: een uitgangspositie oftewel de basis voor jouw digitale strategie.

De digitale verandering

Wij geloven dat het internet een ecosysteem is en dat het bestaat uit een micro-ecosysteem, dat het ecosysteem van jezelf is en dat je deel uitmaakt van een macro-ecosysteem dat gestuurd wordt door besturingssystemen en zoekmachines. Wij geloven dat internet door alle lagen van bedrijven, organisaties en merken heen loopt en een vloeibaar geheel vormt dat bedrijven, organisaties en merken in zijn geheel beslaat en bijna elke discipline binnen een bedrijf, organisatie of merk raakt. Een bedrijf, organisatie of merk moet zich daaraan aanpassen. Dit kun je dus kwalificeren als het ‘Waarom’.

Wij zijn ons bewust van de verschillende apparaten waar we connectie mee maken, de landschappen waarin we ons begeven en de onderlinge relaties tussen individuen, bedrijven, organisaties en merken. Een gedegen plan gebaseerd op de juiste inzichten, de juiste relevante content en het realiseren en onderhouden van connecties, zijn ingrediënten, waarbij doel en doelstellingen helder moeten worden. De gebruiker (lees: fan of klant) van het ecosysteem binnen een bedrijf, organisatie en merken staat hierbij centraal. Hier kun je uit op maken hoe wij het ‘Hoe’ van Sinek kwalificeren.

Wij beseffen dat internet en haar (sociale) ecosysteem inmiddels voor iedereen een 24/7/365 aangelegenheid is. Daarvoor dienen we tijd, mensen en middelen (kennis, gereedschap en geld) beschikbaar te maken. Hiermee kwalificeren wij de ‘Wat’ van Sinek. Samen met ‘Waarom’ en ‘Hoe’ is dit de basis van jouw digitale strategie.

Een ‘connected relation platform’

In het hoofdstuk ‘Social verandert de bedrijfsvoering’ refereren we naar een interview op Emerce met de directeur van Google Feltz. Hij stelde: ‘Het eenrichtingsverkeer van merken is niet meer van deze tijd. Ze moeten gesprekspartners worden, die op basis van vertrouwen en historische data een relatie opbouwen en van daaruit passende adviezen geven. In de zee van keuzes moeten ze voor de consument een baken van rust zijn’.

Er wordt vaak gesuggereerd dat de online en offline wereld twee verschillende dingen zijn. Zoals gezegd, geldt wat ons betreft deze tweedeling niet. De wereld is de wereld en de wereld is zowel online als offline. Letterlijk maakt de virtuele wereld integraal onderdeel uit van de normale wereld. Volgens ons gaat het in de komende tijd om inspirerende bedrijven, organisaties of merken, die zowel online als offline toegankelijk zijn.

Uiteindelijk staat het verhaal dat wordt verteld door het bedrijf, de organisatie of het merk en wat ons betreft de fan of klant centraal staat, in relatie tot het bedrijf, organisatie of merk.

Meetbare informatie

In de meest brede zin wordt een internetecosysteem veelal omschreven als het totale systeem van interactie tussen een industrie, merken, producten, data en mensen op internet. Het omvat alle belanghebbenden: partners, leveranciers, concurrenten, klanten, analisten, commentatoren, journalisten, bloggers, prospects en individuele fans of klanten. De technische infrastructuur en de functies die het netwerk vervult, maken dan ook deel uit van het internetecosysteem. Google’s huidig zoekalgoritme, Hummingbird, wordt steeds meer social media georiënteerd. Google neemt tegenwoordig de locatie mee, maar zodra je bent ingelogd, ook jouw persoonlijke voorkeuren.

Daarnaast kijken ze bij Google naar jouw conversaties en interacties op de sociale kanalen, oftewel social media heeft effect op de zoekresultaten. Google kijkt dus naar het hele internetecosysteem. ‘Business intelligence’-analyse oftewel data-analyse zal dus dieper door moeten dringen in de organisatie van een bedrijf, organisatie of merk. De vaardigheden om al dan niet harde en meetbare informatie met elkaar te verbinden om daaruit de (volgende) stappen te bepalen, zijn daarbij essentieel.

Per maand, per jaar of een langere periode afhankelijk van de grootte van de datasets en de ambitie zal men naar data moeten kijken. Data zullen alles aansturen of althans de aanzet geven tot het stellen van de juiste prioriteiten betreffende de strategie, het budget en het ‘klant centraal’, ‘cross-platform’ en ‘cross-device’ werken en denken.

Van bereik naar connectie naar vertrouwen

Bedrijven, organisaties en merken zijn in eerste instantie snel teleurgesteld wanneer ze met internet en social media aan de slag gaan. Al snel blijkt dat de aanwezigheid op internet en social media niet de gewenste hoeveelheid euro’s, vaak ook wel ‘Return on Investment (ROI)’ genoemd of aandacht, vaak ook ‘Return of Engagement (ROE)’ genoemd, oplevert waar men van te voren op had gehoopt. De meeste bedrijven, organisaties en merken hebben nog geen echte transitie gemaakt van ‘aanwezigheid naar connectie’ en van ‘connectie naar vertrouwen’. Door de fan of klant centraal te stellen in het internetecosysteem, en dit als een ‘business ecosysteem’ te zien, zie je feitelijk nieuwe waardemodellen en verdienmodellen, in de relaties van alle belanghebbenden binnen het internetecosysteem, ontstaan.

Centraal in jouw digitale strategie staan 3 fases. Fase 1 is het moment van contact, fase 2 is het moment van een relatie en fase 3 is het vertrouwen. Waarom, ga je deze fases door? Feitelijk probeer je van een netwerk, waarin je alleen maar aan het zenden bent, te gaan naar een netwerk waar je de vertrouwenspersoon bent als bedrijf, organisatie en merk, maar waar ook de deelnemers in het netwerk vertrouwenspersonen zijn van elkaar. Wanneer je serieus met fans of klanten vanuit een bedrijf, organisatie of merk bezig gaat, ontstaat het navolgende model. En dat je de fases van het model daadwerkelijk doorloopt, wil je in de toekomst als bedrijf, merk of organisatie (blijven) meedoen. Door de eindgebruiker van de fase 1 naar fase 3 te krijgen, wordt het netwerk dat je opbouwt meer waard.

Er kunnen feitelijk 9 momenten in de relatievorming met de fan of klant worden herkend:

 1. Horen – Je kent iemand van horen zeggen.
 2. Zien – Je kent iemand, die je gezien hebt.
 3. Spreken – Je kent iemand, die je gesproken hebt.
 4. Contact – Je kent iemand, waar je contact mee hebt.
 5. Relatie – Iemand wordt een relatie.
 6. Kennis – Iemand wordt een kennis.
 7. Bekende – Iemand wordt een bekende.
 8. Vriend – Iemand wordt een vriend.
 9. Vertrouweling – Iemand is een vertrouweling.

Deze fases, uitvergroot, van ‘push naar connectie’, van ‘connectie naar pull’, vormen de basis van de bedrijfsvoering waarbij je als bedrijf, organisatie of merk een relatie aangaat met fans of klanten, en het vertrouwen krijgt wanneer je in de relatie de behoefte vervult en hem goed onderhoudt. Er ontstaat dan meteen een nieuwe bedrijfswaarde.

Jouw website en de relatie met zoekmachines

In navolgende afbeelding wordt de relatie tussen het eigen domein, de eigen sociale kanalen, het domein van derden en de sociale kanalen van derden inzichtelijk evenals de rol van zoekmachines. Voor jouw digitale strategie is het belangrijk dat je de relatie tussen jouw website en zoekmachines ziet. Een zoekmachine verwacht dat je voor jouw website (ook wel kort site genoemd) moeite doet, zoals goede content schrijven, regelmatig nieuwe content plaatsen, social media op de juiste manier gebruiken, gebruikmaken van afbeeldingen en filmpjes en links (laten) plaatsen naar jouw website waar je moeite voor hebt gedaan. Al deze zaken kosten overigens moeite, tijd en vaak geld. Bovenal zijn dit nu juist de zaken die worden gemeten door zoekmachines.

Het algoritme van Google was in de begin jaren van de zoekmachine gebaseerd op hun website beoordelingssysteem ‘Page Rank’ (vernoemt naar één van de mede oprichters van Google, Larry Page). Dit beoordelingssysteem bekeek destijds hoe vaak een website was bezocht, hoeveel links er verwezen en wat de tekst en afbeeldingen vertelden over de pagina. Op basis van deze en enkele andere punten kreeg een site een ‘Page Rank’-score en kwam dus hoger terecht in de zoekresultaten. Inmiddels is het algoritme een stuk uitgebreider door de tendens van het internet.

Google’s huidige zoekalgoritme, Hummingbird, wordt steeds meer en meer social media-georiënteerd. Google neemt tegenwoordig dus al de locatie mee, maar ook jouw persoonlijke voorkeuren zodra je bent ingelogd. Daarnaast kijken ze bij Google naar jouw conversaties en interacties op de sociale kanalen, oftewel social media, wat effect heeft op de zoekresultaten. Hoe zoekmachines exact werken is en blijft voor een hoop mensen nog ‘abracadabra’. Wel kun je stellen dat ze bij Google vooral relevante en betrouwbare sites en webpagina’s willen tonen aan de gebruikers. De behoefte van de gebruiker staat centraal. Het optimaliseren van jouw site voor zoekmachines is dan ook vooral de inhoud van een website afstemmen op de wensen van de (mogelijke) gebruikers van jouw site. Als gebruikers niet enthousiast worden van een site, jouw site niet delen of er niet over praten, hoort deze ook niet thuis op een goede positie in de zoekresultaten, stelt Google. Je dient dus letterlijk sites te bouwen waar een gebruiker wat aan heeft. Relevante content is dan ook de heilige graal.

Het staat vast, kijkende naar de gegevens van comScore, dat Google de zoekmachine is die het meest wordt gebruikt door internetgebruikers. Zo’n 1,2 miljard mensen gebruikten Google in december 2012. Meer dan helft van alle internetgebruikers in 2012 gebruikt een zoekmachine om tot de gewenste site of pagina te komen, met de door hen gewenste relevante inhoud. In juni 2013 is dat percentage nagenoeg gelijk. Bij een nummer 1 positie in de zoekresultaten van Google klikt 18,2 procent van al het verkeer rap door. Op de tweede positie klikt 10,1 procent, de derde 7,2 procent, de vierde 4,8 procent en alle andere posities slechts 2 procent. De nummer 1 positie in de zoekresultaten van Bing heeft een doorklikpercentage van gemiddeld 9,66 procent. Dus zorg dat je op nummer 1 komt.

In januari 2010 publiceerden de George Washington University en Cision een onderzoek waaruit blijkt dat 89 procent van de journalisten gebruikmaakt van blogs en 65 procent van sociale netwerken om research te doen.

Het enige doel van zoekmachineoptimalisatie

Het doel van zoekmachineoptimalisatie is wat ons betreft om een zo hoog mogelijk ‘organisch’ oftewel eerlijk verdiend resultaat te behalen in de ‘ranking’, de posities van een zoekmachine en dus niet te proberen om zoekmachines te bedriegen of vals te spelen in het spel van de zoekmachines. Wanneer je dat wel doet zet je wat ons betreft gewoonweg de integriteit van jouw bedrijf, organisatie of merk op het spel. Maak zoekmachines duidelijk wat jouw bedoelingen zijn met jouw site, zodat zoekmachines jouw site op de juiste manier kunnen indexeren en de juiste aanbeveling kunnen geven bij een zoekopdracht.

Zie je website als een taart

Links, betaalde zoekresultaten en social media fungeren als slagroom op de taart maar content, informatiearchitectuur, contentmanagementsysteem en infrastructuur fungeren als basis van de taart. Zonder deze ingrediënten is de taart smakeloos, saai, zakt hij in als een plumpudding en kan hij meteen in de prullenbak worden gegooid.

Waar zijn zoekmachines op zoek naar?

Zoekmachines hebben als doel hun werk zo goed mogelijk te doen door gebruikers te verwijzen naar websites en content die het meest relevant zijn voor de gebruiker.

Dus hoe wordt de relevantie voor de gebruiker bepaald? Een aantal parameters:

 • Inhoud: wordt bepaald door het thema dat wordt gegeven, de tekst op de pagina en de titels en beschrijvingen die worden gegeven. Heeft de bezoeker van de site wel iets aan de inhoud? Wordt de inhoud van de site vaak genoeg ververst?
 • Prestaties: hoe snel is de site en werkt de site goed? Voldoet het aan de standaarden die voor het web gelden, zoals W3C? Zitten er geen dode links in? Hebben alle plaatjes attributen?
 • Autoriteit: is de inhoud van de site goed genoeg om naar te linken of maken andere gezaghebbende sites gebruik van jouw website als een referentie of wordt informatie geciteerd?
 • Gebruikerservaring: hoe werkt de site voor de gebruiker? Wat is zijn ervaring? Is het gemakkelijk om door de site te navigeren? Kun je veilig surfen? Heeft de site een hoge ‘bounce rate’ oftewel een hoog weigeringspercentage (bezoekers gaan meteen weg als ze op de site zijn geland)?

Waar zijn zoekmachines niet naar op zoek?

De zogenaamde ‘spiders’ van de zoekmachines, dat zijn een soort robots die een website op een methodische en geautomatiseerde manier doorbladeren, hebben slechts een bepaalde hoeveelheid dataopslag. Wanneer je allerlei ‘dubieuze’ tactieken toepast of je probeert de ‘spiders’ te misleiden, dan is de kans groot dat je jezelf te kort doet op de lange termijn. Zaken die zoekmachines niet willen zien zijn:

 • ‘Keyword stuffing’: Overmatig gebruik van (dezelfde) zoekwoorden op verschillende pagina’s van een website.
 • Gekochte links: Het kopen van links brengt je nergens wanneer je aan de slag gaat met zoekmachineoptimalisatie, dus wees gewaarschuwd! Vaak komen de links uit netwerken waar geen, niet of nauwelijks bezoek vandaan komt en dat gaat bezoekers op termijn opvallen.
 • Slechte gebruikerservaring: Maak het gemakkelijk voor de gebruiker om zich door jouw site te bewegen. Te veel advertenties of inhoud (content) die er niet toe doet, maakt het te moeilijk voor mensen om de inhoud te vinden die ze wel zoeken. Dit verhoogt waarschijnlijk alleen de ‘bounce rate’ oftewel het weigeringspercentage. Onthoud dat het weigeringspercentage ook zal bepalen hoe andere informatie over jouw site wordt weergegeven in de zoekmachines. Bijvoorbeeld, als het weigeringspercentage 80 procent of hoger is, dan is er iets mis met de inhoud (content) op jouw site.

Ken je eigen bedrijf, organisatie of merk!

Wat ons betreft hebben we behoefte aan ‘likeable’ bedrijven, organisaties of merken waar we graag bij horen. Daarnaast hebben we behoefte aan vertrouwen. De komende tijd zullen we als individuen alleen connectie maken via die domeinen en sociale kanalen van bedrijven, organisaties en merken die ons voorzien in onze behoefte, naar ons luisteren en die we kunnen vertrouwen. Onthoud dat een website van een bedrijf, organisatie of merk de enige plek is waar een fan of klant kan verifiëren of de informatie die op het web beschikbaar is, waar is. Het is immers de enige plek van het bedrijf, de organisatie of het merk dat in eigen beheer is.

Hoewel het vrij duidelijk zou moeten zijn, hebben veel bedrijven, organisaties of merken de neiging om zich niet te focussen op wat daadwerkelijk hun propositie is en wat hun belangrijkste doelen en doelstellingen zijn. Enkele vragen die je jezelf als bedrijf, organisatie of merk steeds moet stellen zijn:

 1. Wat is mijn propositie? Wat is mijn missie en visie?
 2. Wat zijn mijn doelen en doelstellingen met mijn site?
 3. Wat zijn de kroonjuwelen (content) van mijn site?
 4. Maak ik wel content waar mijn bezoekers wat aan hebben?
 5. Wat betekent conversie voor mij?
 6. Wil ik dat mensen alleen op mijn site komen of wil ik dat mensen ergens op een bepaalde sectie moeten klikken?

De strategie van het bedrijf, de organisatie of het merk is de rode draad voor jouw digitale strategie. De propositie, de belangrijkste doelen en doelstellingen kun je in verhaalvorm terug laten komen in het eigen domein (de website) en de sociale kanalen, waarbij de ervaring van de gebruiker (lees: fan of klant) leidend is.

Vergeet niet te optimaliseren voor meerdere kanalen

Een belangrijke tip! Richt je vanaf het begin op het leveren van een optimale gebruikerservaring. Of je nu een nieuwe homepagina ontwerpt of het uiterlijk van de landingspagina aanpast, zorg er altijd voor dat de ervaring van de bezoeker voorop staat en niet de bedrijfsdoelen. De interface van jouw website dient overzichtelijk en duidelijk te zijn en pagina’s moeten supersnel weer worden gegeven. Door middel van innovatie en snelle iteraties moet je proberen dingen die goed werken op onverwachte manieren verder te verbeteren voor jouw bezoeker. Dit is een ‘on going’-proces. Daarmee laat je zien dat je als bedrijf, organisatie of merk met de tijd meegaat en blijf je ook aantrekkelijk voor de nieuwe generatie jonge internetgebruikers.

De strategie die je gebruikt voor jouw ‘keywords’ (zoekwoorden) is niet alleen belangrijk op jouw eigen website of domein, maar moet ook gelden voor andere platformen binnen jouw eigen micro-ecosysteem (lees ook: ‘Het internet is jouw toekomst’). Je moet daarom nadenken over een zogenaamde ‘multi-channel’ optimalisatie: optimalisatie voor meerdere kanalen binnen het macro-ecosysteem. Dit kunnen onder meer online platformen als Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, YouTube zijn evenals offline media, zoals radio, tv, print- en outdoor-advertenties of nieuwsbrieven via e-mail.

Wanneer zoekwoorden, trefwoorden of zinnen binnen al deze platformen met elkaar stroken, helpt dit niet alleen de naamsbekendheid binnen het macro-ecosysteem te vergroten, maar ook het gebruik van specifieke zinnen of trefwoorden waarmee je tot in lengte van dagen gevonden kunt worden. Consistentie in zoekwoorden, trefwoorden of zinnen over alle platformen heen is dus de sleutel.

Wees consistent met domeinnamen

De domeinnaamgeving is belangrijk voor de algehele basis van jouw bedrijf, organisatie of merk. Je bent het beste af wanneer je met behulp van ‘sub-directory root domains’ werkt, dit zijn pagina’s onder de homepagina (= denisdoeland.com/pagina1), in tegenstelling tot het gebruik van subdomeinen (= pagina1.denisdoeland.com). Enkele andere belangrijke zaken zijn:

 • Wees consistent met jouw domeinen: Als je www.denisdoeland.com typt, maar dan zonder ‘www’ (alleen denisdoeland.com) en deze verwijst niet naar hetzelfde als www.denisdoeland.com, dan betekent dit dat zoekmachines jouw site zien als twee verschillende locaties oftewel duplicaat content. Dit is niet effectief voor alle optimalisatie-inspanningen die je levert, want de inkomende links zullen verwateren wanneer externe sites linken naar www.example.com en example.com.
 • Houd het simpel: Oude domeinen zijn beter dan nieuwe, maar als je besluit tot het kopen van een oud domein, zorg er dan voor dat je bij de vorige eigenaar de status van het domein achterhaalt of zelf onderzoekt of het een domein is dat voldoet aan de regels van de zoekmachines.
 • Keywords (zoekwoorden/trefwoorden) in een URL: het hebben van zoekwoorden of trefwoorden in jouw domeinnaam zal alleen maar helpen met de optimalisatie en de positie in de ‘ranking’ van een zoekmachine.

Optimaliseren voor verschillende typen resultaten

Naast het optimaliseren van de desktop- of laptopervaring, moet je je ook concentreren op optimalisatie voor de mobiele telefoon, tablet en andere media. Let op, deze andere apparaten hebben andere gebruikerservaringen. Zorg dus dat je inspeelt op de juiste gebruikerservaring.

Maak inhoud zoals video omdat het vaak aantrekkelijker is als content. Het is immers makkelijker om een video te rangschikken op de eerste pagina dan om een tekstpagina omhoog te krijgen. Optimaliseer jouw niet-tekstuele content, zodat zoekmachines deze kan zien of lezen. Als jouw site gebruikmaakt van Flash of PDF’s, zorg er dan voor dat je op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen hoe je Flash of PDF’s moet optimaliseren, zodat zoekmachines de inhoud kunnen doorzoeken en jouw website hier van profiteert in de ‘ranking’ van een zoekmachine. Kijk in dit verband ook naar de krachtige en korte ‘Vine’-videootjes op bijvoorbeeld Facebook.

Focus ook op jouw meta-gegevens

De content op jouw site moeten zogenaamde ‘title tags’ en ‘meta-beschrijvingen’ bevatten. ‘Meta-keywords’ worden tegenwoordig vrijwel genegeerd door alle zoekmachines, maar als je ze nog steeds wil gebruiken, zorg er dan voor dat de inhoud specifiek gaat over die pagina waar de ‘meta-keywords’ betrekking op hebben en zorg dat ze goed geformatteerd zijn. De ‘meta-beschrijving’ dient per post of pagina van jouw site uniek te zijn en dient te gaan over de specifieke post of pagina waar de ‘meta-beschrijving’ betrekking op heeft. Het dupliceren van ‘meta-beschrijvingen’ van pagina naar pagina zal nergens toe leiden en heeft geen zin. Titel-tags moeten dus ook uniek zijn! Bedenk een titel met 4 tot 8 woorden, zoals een slogan van een advertentie. Doe dus je best om de gebruiker van de zoekmachine (de mogelijke lezer of mogelijke bezoeker van de site) te verleiden, zodat ze door willen klikken en meer willen lezen.

Social verandert jouw eigen domein

Ondertussen, wanneer je bezig bent om de basis op de diverse sociale kanalen veilig te stellen, genereer je publiek naar jouw primaire kanaal of domein. Veel bedrijven, organisaties en merken proberen vaak met een hapsnap aanpak op internet en social media aanwezig te zijn. Feitelijk doen ze maar wat, zonder daar echt over na te denken. Bedrijven, organisaties en merken zenden vooral boodschappen maar ze leveren weinig inspanning en de spreiding over de sociale kanalen is te dun. Ook proberen ze vaak een ‘one-size-fits-all’-benadering toe te passen. Of het nu in-house of externe social media teams zijn; ze proberen met campagnes een enkele boodschap te verspreiden rond één enkele communicatiestijl of een starre set van allerlei formaten van uitingen, en verwachten dezelfde resultaten op verschillende platforms te behalen. Te veel bedrijven, merken en organisaties maken dan ook gebruik van geautomatiseerde ‘social media management tools’ om gebruikers in de verschillende netwerken te voorzien van identieke of vergelijkbare berichten.

Wij pleiten voor een platform benadering: jouw micro-ecosysteem binnen het internet als ecosysteem is dus een ‘connected relation platform’. Voor met name de middelgrote, kleinere of nichespelers is het zinvoller om uit te groeien tot een expert. Dit kan door het cultiveren van hun publiek. Het betekent dat bedrijven, organisaties en merken effectiever zullen zijn als zij zich via hun middelen concentreren op de fan of klant. Daarmee kunnen ze zichzelf diep verankeren in de cultuur van het internetecosysteem. Door dit te doen, wordt je als bedrijf, organisatie of merk meer en meer een deelnemer dan een zender waardoor je een authentiekere stem krijgt. Het vergroot bovendien de kansen op ‘viraliteit’ van content en het effectief benutten van de eigen (sociale) kanalen. Een aanpak op internet en social media die gedijt zonder authenticiteit, spontaniteit en persoonlijkheid is waarschijnlijk gedoemd te mislukken. Denk na over de volgende voorbeelden:

 • Maak connectie met ‘fotografen’ op Instagram.
 • Bouw of maak gebruik van een lowbudgetvideostudio.
 • Werf ‘Brand Ambassadors’ op Twitter.
 • Bouw aan een profiel op Facebook.
 • Omarm content van anderen op Pinterest.
 • Zet het management van het bedrijf in op LinkedIn.

Bovengenoemde voorbeelden zijn slechts enkele van de mogelijkheden binnen jouw digitale strategie. Zodra een bedrijf, organisatie of merk zich verbindt aan een social media-kanaal, doen zich mogelijkheden voor. Campagnes moeten niet langer gedreven worden door de vage vraag, ‘Wat is onze social media-strategie?’ In plaats daarvan wordt de vraag: ‘Wat zal werken voor ons op Pinterest of wat zal werken op Facebook?’. Het antwoord op deze vragen zul je vaak krijgen als je statistieken bijhoudt en regelmatig analyses maakt, waarover later meer.

Content

Een ander element binnen jouw digitale strategie is content. Zorg dat je fans of klanten niet alleen voorziet van informatie, maar ook duidelijk inspeelt op hun behoeften. Betrek fans en klanten bij het proces van ontwerpen tot het personaliseren van content. Creativiteit is een belangrijk begrip! Laat eveneens de fans of klanten content met elkaar delen, breng ze zelfs in contact met elkaar en geef ze een platform om met content bij te dragen aan jouw micro-ecosysteem. Je zult merken dat je hiervoor als bedrijf, organisatie of merk beloond wordt.

Uit navolgende studie van Google, IPSOS en NowWhat blijkt dat 50 procent van de mensen met een vriend praat na het bekijken van een video op YouTube en 70 procent van die mensen vindt dat content uit de video’s hen iets geeft om over te praten. Het devies is dan ook om jouw fan of klant te proberen te begrijpen en hen te voorzien met authentieke content. Ze zullen de content niet alleen bekijken, maar ook met elkaar delen.

Daarom statistieken en analyse

Webanalyse en statistieken zijn essentieel voor elk bedrijf, organisatie en merk en voor ons vormen ze dan ook de basis voor het verbeteren van de bedrijfsvoering van bedrijven, organisaties of merken, die serieuze intenties hebben binnen de digitale wereld. Met onder andere Google Analytics kun je goed zien welke advertenties werken en hoe effectief nieuwsbrieven en het ontwerp zijn voor het genereren van meer verkopen of ‘leads’. Het volume van bijvoorbeeld inschrijvingen, sociale interacties en conversaties en online verkopen zal significant toenemen, wanneer je goed gebruikmaakt van allerlei ‘gereedschap’ voor het uitvoeren van analyses.

Alles wat hiervoor nodig is, kun je vaak zelf doen. Dit is te danken aan de doorlopende tests die je kunt doen, maar ook aan de nuttige informatie die bijvoorbeeld Google Analytics biedt.

Je moet het ontwerp van jouw site dus optimaliseren op basis van rapportgegevens van analysetoepassingen. Wanneer je bijvoorbeeld Google Analytics Site-overlay gebruikt in combinatie met gedefinieerde trechterrapporten, kun je bijvoorbeeld al snel tot de ontdekking komen dat je bijna de helft van jouw bezoekers of klanten kwijtraakt bij de drie stappen tussen het winkelwagentje en de bevestiging van de betaling of de stappen van het inschrijvingsproces. Dit proces moet worden teruggebracht tot één stap. Door dit soort processen te vereenvoudigen kun je soms het aantal orders verhogen met wel 100 procent. Vaak is te verwachten dat een dergelijke optimalisatie van bijvoorbeeld het ‘aanmeldproces’ binnen enkele maanden een belangrijke bijdrage zal leveren aan de opbrengsten. Feitelijk moet je continu doorgaan met het testen en controleren van de prestaties van jouw website aan de hand van webanalyse. Het vaststellen van de online marketinguitgaven is giswerk als je geen analysetoepassingen gebruikt. Hoe kun je anders weten hoeveel campagnes rendabel zijn en hoe rendabel ze zijn? In het hoofdstuk ‘De analyse instrumenten van het web’ gaan we verder in op andere analysetoepassingen.

Multi-screen

Al enige tijd spreken we over een cross-platform strategie, maar nog nooit was duidelijk hoe apparaten op een globale schaal worden gebruikt. Global Web Index publiceerde onlangs data uit het eerste kwartaal van 2013, die onze inzichten onderschrijven. Een aantal inzichten uit de infographic van Global Web Index:

 • Video kijken is de nummer 1 bezigheid op alle apparaten.
 • Mobile is het apparaat als het gaat om foto’s.
 • E-commerce is nog steeds een pc-aangelegenheid.
 • RSS is een dode technologie voor het massapubliek.

We moeten echt stoppen met het focussen op een enkel apparaat en zo langzamerhand erkennen dat ‘multi-screen’ oftewel meerdere schermen de enige realiteit is. Dit geldt ook voor de strategieën die je moet ontwikkelen en de inhoud die je moet leveren als bedrijf, organisatie of merk. Het hebben van een ‘cross-platform’ visie als bedrijf, organisatie of merk, is een absoluut fundamenteel aspect voor de implementatie van internet binnen de bedrijfsvoering. Voor het eerst wordt duidelijk dat het gedrag per individueel apparaat leidend is. Dit maakt een cruciaal onderdeel uit van jouw digitale strategie.

Belanghebbenden (pijlers binnen een bedrijf, organisatie of merk)
Er zijn verschillende belanghebbende disciplines binnen een bedrijf, organisatie of merk, die te maken krijgen met het internetecosysteem. Afgevaardigden van deze disciplines moeten samen een stuurgroep vormen die het internetbeleid vorm geeft. Ons advies is om deze stuurgroep aan te vullen met een afgevaardigde uit het managementteam of bestuur. Creatie, Communicatie (PR/Customer Care), Marketing, Verkoop en Research zijn de aspecten die in de stuurgroep aan de orde komen.

Aanpak (plan)

Een goed plan van aanpak (hierna: PvA) is essentieel, omdat het de realisatie van het project mogelijk maakt. Het geheim achter de kracht van een goed PvA zijn twee onzichtbare, maar krachtige invloeden. Ze zijn belangrijker dan wat er in het plan zelf staat, namelijk: bestaansrecht en ‘commitment’. Pas wanneer het bestaansrecht van de achterliggende visie en de ‘commitment’ van de betrokken mensen worden samengebundeld in het PvA, dan is het mogelijk om het een krachtig middel te maken voor een bedrijf, organisatie of merk. Zonder bestaansrecht en ‘commitment’ van eenieder die betrokken is bij het PvA, zal realisatie van het PvA een moeilijk te nemen horde zijn. Erkenning van het bestaansrecht van het PvA en de noodzaak van onvoorwaardelijke ‘commitment’ van de betrokkenen bij het plan zal enkel tot resultaat van het plan kunnen leiden.

Alle online omgevingen, maar ook afdelingen binnen een bedrijf, organisatie of merk, zijn vaak ‘stand alone silo’s’ en de data die hierbij worden gegenereerd, zijn niet aan elkaar gerelateerd. Wanneer er structuur en samenhang wordt aangebracht in alle online gerelateerde activiteiten, kunnen de effecten beter worden gemeten en komt er rust in de organisatie en bij alle interne en externe betrokkenen. Verder kan er beter worden ingespeeld op veranderingen in de toekomst. De resultaten die te behalen zijn door de inzet van internet, zullen daardoor verbeterd worden. Jouw digitale strategie kan hiermee geborgd worden. Het grote doel moet zijn voor een bedrijf, organisatie of merk: ‘de beste zijn in het luisteren naar fans of klanten, data te verzamelen en te analyseren’. Digitaal luisteren naar fans en klanten op een wereldwijd niveau en het krijgen van inzicht, zorgen er voor dat je je fans of klanten beter kunt voorzien van content, producten of diensten waar ze daadwerkelijk wat aan hebben en waar ze vertrouwen in houden.

Enkele hoofddoelen die het PvA vaak dan ook kent, zijn:

 • Content – Het ‘releasen’ van content, die bruikbaar en waardevol is voor de fan of klant.
 • Feedback – Het verkrijgen van feedback.
 • Co-creatie – Het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten samen met (toekomstige) fans of klanten.
 • Merkbeleving – Het beïnvloeden van de beleving rondom de merken.
 • Bezoek – Het vergroten van het aantal bezoeken en de frequentie.
 • Verkopen – Het realiseren van (extra) transacties.
 • Loyaliteit – Het vergroten van de retentie en het verlengen van de levenscyclus.

Hoofdlijn

De aanpak die gevolgd moet worden, bestaat in hoofdlijn uit 3 componenten: visie, executie, waarde. De contouren van de aanpak komen terug in een plan van aanpak en zien er als volgt uit:

Visie (ALICI)

 • Ecosysteem (micro/macro, front-end/back-end)
 • Probleem (silo’s)
 • Oplossing (consolidatie)

Executie (3C)

 • Doelen
 • Doelstellingen
 • Eisen
 • Beperkingen
 • Organisatie (Intern/extern, online/offline)
 • Infrastructuur (intern/extern, online/offline)
 • Apparaten & landschap (fabrikanten, besturingssystemen, platforms)
 • Interfaces (browsers, apps, socials, open)
 • Content Management (creatie, curatie, distributie: tekst, foto, video, audio)
 • Digital Asset Management (opslag: tekst, foto, video, audio)
 • Customer Relation Management (social ID, conversatie, interactie)
 • Support Management (feedback, helpdesk, knowledge base)
 • Processen (intern/extern, online/offline met de resp. tooling)
 • Internet & Social Media Intelligence (Google Analytics, Socialbakers, Fanpagekarma, VWO, Woorank, Sitebeam, Lipperhey, Klout, Peerreach, Peerindex, Distimo, Statista, Business Insider, comScore, Global Web Index, etcetera)
 • Sales & Marketing Intelligence (Social Brand Builder)
 • Process Intelligence (Minitab)

Waarde (ROPP)

 • Kosten
 • Opbrengsten
 • Waardering
 • Tijd

Implementatie

Er zijn talloze modellen en methoden voor de implementatie van een strategie. De meeste gaan er vanuit dat voor de implementatie van een strategie tijd x beschikbaar is, zoals navolgende ‘roadmap’. Binnen deze tijd worden de visie, de executie en de waardemodellen gegenereerd en geïmplementeerd. Ons inziens moet je een resultaatoptimalisatiemodel gebruiken dat de beschikbare tijd in drie periodes opdeelt, te weten: ontwerpen, verbeteren en optimaliseren. Deze keten, moet je steeds herhalen. Het resultaat dat voortbouwt op het vorige resultaat wordt steeds verfijnd en verbeterd. Deze methode leidt niet alleen tot een betere implementatie, maar ook tot een beter gevoel bij de stuurgroep en het projectteam. In plaats van aan het einde van de implementatie het gevoel te hebben dat je klaar bent, krijg je drie keer het gevoel dat je iets afgerond hebt en het resultaat is simpelweg beter.

Bij de implementatie van het plan van aanpak kun je natuurlijk gebruikmaken van de technieken die Lean Six Sigma hanteert om de implementatie te optimaliseren, zoals Amazon dat ook doet. Robin ten Hoope, Lean Six Sigma Black Belt stelt: ‘Zodra alle betrokkenen het eens zijn met het overkoepelende plan van aanpak, is het tijd voor actie: de implementatie. Vanwege het tijdelijke karakter en het specifieke doel, wordt de implementatie in projectvorm opgepakt. Je zult moeten inzien en er rekening mee houden dat verandering voor veel mensen eng is, ook al dient de verandering een goed doel en hebben we een gedegen plan van aanpak onder de arm’.

Om de implementatie toch zo effectief en soepel mogelijk te laten verlopen, is het volgens Ten Hoope aan te raden om navolgende stappen te volgen:

Maak allereerst een ‘Project Charter’

 • Betrek de juiste mensen bij de implementatie.
 • Voer de implementatie uit aan de hand van een vaste volgorde.

Project Charter

Niet voor niets is het maken van een ‘Project Charter’ de eerste stap in het implementatietraject. Een ‘Project Charter’ is primair bedoeld om, van tevoren, een aantal vaste onderdelen te doorlopen en te zorgen voor transparantie. Robin ten Hoope stelt verder: ‘Voordat je daadwerkelijk met de implementatie kan starten, is er dus geen enkele onduidelijkheid meer. Zo voorkomen we ruis (lees: verspilling). Gedisciplineerd werken met de ‘Project Charter’, levert later in het traject een hoop (tijd)winst op.’ Vaste belangrijke onderdelen in een goede ‘Project Charter’ zijn:

 • ‘Project Authorisation’: opdrachtgever (de ‘interne klant’ oftewel vaak het eigen management) en projectmanager worden vastgelegd en ondertekenen ook allebei de compleet ingevulde Charter. Over de eindverantwoordelijkheid is dus geen enkele onduidelijkheid meer mogelijk.
 • ‘Satisfaction Statement’: wanneer is de opdrachtgever (de ‘interne klant’) tevreden? Zo ontstaat geen onduidelijkheid over wat er exact verwacht wordt van de implementatie.
 • ‘Constraints’: zijn er zaken die een succesvolle implementatie mogelijk in de weg staan en welke tegenmaatregelen zijn getroffen? Er kunnen zich natuurlijk altijd onvoorziene zaken voordoen, maar we maken de kans zo klein mogelijk dat we onaangenaam verrast worden.
 • ‘Financial Statement’: uiteindelijk vormt waarde naast visie en executie een belangrijk aspect. Tijd en waardering zijn belangrijke elementen, maar uiteindelijk komt het neer op geld: kosten en opbrengsten. De gemaakte, goedgekeurde berekeningen dienen te worden opgenomen in de ‘Project Charter’.
 • ‘Planning’: een (high-level) planning mag niet ontbreken in de ‘Project Charter’.

In de board room, directiekamer of vanachter welk bureau dan ook, zullen een visie en plannen ontwikkeld moeten worden. Uiteindelijk zullen de mensen (de directie, managers, medewerkers, teams) het moeten doen. Een belangrijke les vanuit de Lean Six Sigma school: ‘de gebrachte oplossing werkt nooit, dus zorgen we voor heldere communicatie en een goed projectteam’, vertelt ten Hoope.

Juiste mensen

Het samenstellen van een krachtig, effectief projectteam is onontbeerlijk voor een succesvolle implementatie. Dit is een proces op zichzelf dat niet los gezien kan worden van alle overige stappen in het hele traject. De juiste mensen op het juiste moment aan boord halen, zal veelal parallel lopen met andere (voorbereidende) stappen. ‘Resourcing’, het werven van de juiste mensen, is bovendien ook een vast onderdeel van de eerder genoemde ‘Project Charter’. Door de volle verantwoordelijkheid te nemen, zal ook over de ‘resourcing’ geen onduidelijkheid (kunnen) ontstaan.

Waar nodig zullen de mensen die een rol spelen bij de implementatie, maar (inhoudelijk) nog niet verder op de hoogte zijn, gedegen moeten worden voorgelicht. Communicatie is de sleutel! Een presentatie (kick-off) voor alle direct en indirect betrokkenen, door bijvoorbeeld het hoger management, de interne opdrachtgever, de projectmanager en waar nodig specialisten (Digitale Strategie, ICT/Techniek, Financieel, Lean Six Sigma), helpt om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen en samen voor goud te gaan. Met de nadruk dus op samen.

Hanteer een vaste volgorde

Het gestructureerd uitvoeren van de implementatie zal bij alle betrokkenen rust geven. In een later stadium is dat ook een sleutel tot succes. De volgorde moet ook weer bij iedereen bekend en helder zijn. Immers, transparantie voorkomt verspilling. Navolgend schema geeft op hoofdlijnen aan welke stappen aan de orde zullen zijn. Vanzelfsprekend zal dit per bedrijf of per implementatie, op detailniveau verschillen.

De implementatie heeft een tijdelijk karakter, in tegenstelling tot het nieuwe team dat het ‘connection relation platform’ zal gaan runnen. Vanwege hun specifieke vaardigheden, ervaring en expertise (ongeacht of het social media, internet, marketing, verkoop, creatie, operatie of communicatie betreft), zullen de leden van het projectteam mee verhuizen naar het nieuwe platform. Indien niet alle benodigde mensen intern te vinden zijn, zal ook de verantwoordelijke voor ‘Human Resources’ vroegtijdig betrokken moeten worden om extern mensen te vinden.

Met de overdracht (van het project) naar de ‘implementatiefase’ oftewel de dagelijkse gang van zaken, is de implementatie afgerond. Voor de volledigheid en de ‘mindset’ is ‘optimalisatie’ ook alvast in het schema opgenomen. Vanaf dit moment maakt het ‘connected relation platform’ integraal deel uit van jouw bedrijf, organisatie en merk en dient het geoptimaliseerd te worden om er zo het beste resultaat uit te halen.

Financieel

Internet, technologie en social media worden vaak gezien als kostenpost. Om in de digitale wereld de fan of klant in te zetten om zo jouw bedrijf, organisatie of merk in het ecosysteem van de fan of klant te brengen – dat bijdraagt aan de rendabiliteit van jouw bedrijf, organisatie of merk in het economische verkeer – moet je een aparte afdeling of ‘business unit’ opzetten. Deze afdeling of ‘business unit’ is organisatorisch wendbaar, klein en gericht op het creëren van nieuwe kansen voor inkomstenbronnen van het bedrijf, de organisatie of merk.

Eigenlijk dient deze afdeling of ‘business unit’ gerund te worden als een start-up. Met deze afdeling of ‘business unit’ zul je moeten leren hoe je digitaal om moet gaan met de ervaringen van fans en klanten. Hoe weet je verbinding te maken met iemand, die onder andere leeft in de app-economie? Hoe verbind je iemand die leeft binnen internet en social media? Zijn ze gelijk of zijn ze verschillend? Wat gaan we doen om dit soort relaties te cultiveren? De data die ontstaan uit de cultivatie van het eigen internetecosysteem kunnen worden gezien als een businessmodel, waarvoor je bijvoorbeeld het businessmodel Canvas van Osterwalder uit een eerder hoofdstuk kunt gebruiken.

Omdat deze afdeling of ‘business unit’ als een aparte onderneming gerund wordt moet het een aparte ‘Profit & Loss’-calculatie hebben. Een voorbeeld, zoals in de afbeelding, hebben we tevens als bijlage bijgesloten. De afdeling of ‘business unit’ dient dus gerund te worden als een ‘digital profit center’. Dit is een onderdeel van een organisatie dat zijn eigen broek ophoudt. Het wordt voor rapportagedoeleinden gebruikt om kosten en opbrengsten naast elkaar te zetten om de ‘Return on Platform Performance (ROPP) te bepalen.

Resume

De wereld is de wereld en is zowel online als offline. Letterlijk maakt de digitale wereld integraal onderdeel uit van de normale wereld. In onze optiek kunnen bedrijven, organisaties en merken alleen succesvol zijn in het internetecosysteem als ze van waarde zijn in het dagelijks leven van fans of klanten, de relatie aangaan met fans of klanten en het vertrouwen winnen van fans of klanten. Daarop moet jouw digitale strategie worden afgestemd. Het formuleren van een strategie is niet eenvoudig. Een belangrijk hulpmiddel bij de formulering is Simon Sinek’s ‘gouden cirkel’ en dient je antwoorden te geven op de vragen: Waarom? Hoe? En Wat? Tevens moet je de mechanieken van zoekmachines en besturingssystemen in de gaten houden, alsmede de apparaten met hun interfaces en hun schermen. Content is de sleutel tot connectie en connectie voor ‘currency’. We noemen dit het zogenaamde 3C-principe. Jouw digitale strategie moet je dus altijd opstellen vanuit de gedachte van de fan of klant.

Een goed plan van aanpak is essentieel en het opzetten van een aparte afdeling of ‘business unit’ om het internetecosysteem als een ‘business ecosysteem’ te zien, maakt het mogelijk om nieuwe waardemodellen en verdienmodellen te laten ontstaan, in de relaties van alle belanghebbenden binnen het internetecosysteem. Jouw digitale strategie moet dus het internetecosysteem als een platform benaderen. Een ‘connected relation platform’, een afdeling of business unit, die zijn eigen broek ophoudt en in plaats van een kostenpost een ‘profit center’ is waar het om gaat.

Naar hoofdstuk 14

Liever als ebook lezen op jouw iPad, tablet of e-Reader?

Heeft u het antwoord gevonden?